img 050-6861496
talmiclinic@gmail.com
img שדרות אהרון קציר 1 , תל השומר, רמת גן.
13th אוגוסט

2013

סרטן הגרון קרי אזור מיתרי הקול -LARYNX  אינו מחלה נדירה. גילוי מוקדם של המחלה מביא להחלמה מלאה במרבית המקרים אך גם לרבים הנרפאים מהמחלה השלכות ...